Посебна одлука о покретању поступка набавке – израда Главног пројекта санације и реконструкције постојеће каптаже – изворишта Љесковац, потребних резервоара и пумпне станице на водовоdном систему –Фаза II

26.10.2020. Посебна-Одлука-Фаза-2.ocr