Посебна одлука о покретању поступка набавке – израда пројектне документације – геодетска фаза за изградњу водоводног система за села Боровине, Плане, Ријеке, Јеловци и објекат шумског газдинства у општини Хан Пијесак

26.10.2020. – Посебна-одлука-о-покретању-поступка-набавке-израда-пројектне-документације-–-геодетска-фаза-за-изгра.ocr