Посебна одлука о покретању поступка набавке – израда Главног пројекта водоводног система за села Боровине, Плане, Ријеке Јеловци и објекат шумског газдинства у општини Хан Пијесак –Фаза I

26.10.2020. – Посебна-одлука-о-покретању-поступка-набавке-израда-Главног-пројекта-водоводног-система-за-села-Боров.ocr