Реновиран простор библиотеке у Основној школи

У Основној школи „Милан Илић Чича Шумадијски“ у Хан Пијеску због
дотрајалости замјењен је под у простору школске библиотеке, а и
комплетан простор је окречен. Реконструкцију је финансирала основна школа у износу од 4.700, 00 KМ (са ПДВ-ом). Извођач радова је „Мега-пројект“
доо Братунац.