Замјењена фасадна столарија на згради ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „Др Миленко Наранчић“ Хан Пијесак

У Дому здравља „Др Миленко Наранчић“ Хан Пијесак је у
периоду од 25.11. до 29.11.2018.године извршена замјена фасадне
столарије (47 старих прозора) са новом ПВЦ столаријом. Републичка управа
за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске ( у даљем
тексту Геодетска управа) је финансирала набавку и уградњу нове ПВЦ
столарије као компензацију за коришћење просторија Дома здравља за своје
потребе.
Геодетска управа је у тим просторијама обављала послове из своје
надлежности пуних пет година без икакве новчане накнаде. Уговор је
склопљен 2013.године и истиче 30.11.2018.године.
ВД директор Дома здравља примаријус Др Радојка Голијан  је уз апсолутну
подршку општине Хан Пијесак, послије дужих преговора са Геодетском
управом успјела да у последњим данима важећег уговора обезбиједи замјену
прозора као дио компензације за не плаћање коришћења простора у Дому
здравља.