Састанак са дрвопрерађивачима - Архива

Дана 17.03.2017. године у сали Скупштине општине одржан је састанак са дрвопрерађивачима са територије општине Хан Пијесак. Поред начелника општине Владa Остојића, предсједника скупштине Михаеле Томовић, потпредсједника скупштине Вјекослава Максимовића састанку је присуствовао и директор ЈПШ ,,Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац Ристо Марић и директор  Шумског Газдинства ,,Височник“ Хан Пијесак Јанко Голијан. Састанaк сазван од стране начелника општине.

На састанку донијети сљедећи закључци:

  1. Да Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде укине Одлуку о забрани редовне сјече како би се створили услови за обезбјеђење ШДС купцима са подручја општине Хан Пијесак. Да се задужи Јавно предузеће и Шумско газдинство „Височник“ Хан Пијесак да у складу са Законом о шумама и другим пратећим актима раде на отклањању узрока сушења шуме у складу са Производно-финансијским планом. Уколико не дође до укидања забране сјече дрвопрерађивачи са подручја општине Хан Пијесак су спремни предузети радикалније мјере, пошто не могу егзистирати на бази постојећих количина које су им одређене.
  2. Приликом бодовања дрвопрерађивачи са подручја општине Хан Пијесак су оштећени у дијелу гдје је вршена корекција бодова за преузету робу у 2016. години пошто нису били у могућности преузети уговорене количине због забране редовне сјече. Захтјева се да се корекција врши на бази уговорене количине за 2016. годину.
  3. Неопходно је да Комисија расподјелу у ревизији бодовања обавезно води рачуна о додјели довољних количина предузећима која имају репрограм обавеза из претходног периода и предузећа са подручја општине која су се регистровала за бављење послова примарне прераде дрвета, а нису уврштена у расподјелу ШДС.