Септембар 2020.

ДНЕВНИ РЕД

1. Одлука о усвајању извршења буџ 30.6.20

2.Одлука о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и Општинске управе за 2019

3.. Одлука о одређивању радног времена тр. објрката

4. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ ЦСР

5. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање директора ЈУ ЦСР Хан Пијесак

6. Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ ЦСР

7. Одлука о именовању Комисије за избор и именовање директор ЈУ Центар за омладину и спорт Поглед Хан Пијесак

8.Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова УО

9.Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање чланова УО ЈУ ЦСР

10. Јавни конкурс за избор и именовање чланова УО ЈУ ЦСР

11. Одлука о именовању Комисије за избор и именовање директор ЈУ Центар за омладину и спорт Поглед Хан Пијесак