Септембар – ванредна сједница

1. Закључак

2. Рјешење о разрјешењу члана УО ЈУ ВА

3. Рјешење о именовању в.д. члана УО ЈУ ВА