Усвојен Извјештај о раду Начелника општине и општинске управе за 2017.годину

На сједници СО Хан Пијесак одржаној дана 31.05.2018. године усвојен је извјештај о извршењу буџета за 2017. годину и извјештај о раду Начелника општине и општинске управе за 2017.годину. Суфицит буџета у 2017. години износио је 338.654 КМ.

Стање жиро рачуна буџета и рачуна посебних намјена у 2017.години:

Назив жиро рачуна Број жиро рачуна Стање на дан 01.01.2017.
Буџет НЛБ Развојна банка 562-001-0000011407 38.669,02
Буџет НЛБ Павловић банка 554-012-0030010954 39,74
Накнаде за воде 562-01280611978-08 1.166,05
Посебне намјене 562-01280626960-70 -5,00 (2015.)
Социјална заштита 562-012-81068971-27 2,01
Поврат и прекњ. јавних прихода 562-012-80793697-88 8,68
Рачун накнаде од шума 562-012-81372058-44 Рачун отворен у 2017.г.
Девизни рачун 508-410-1041673 24,84
  УКУПНО СРЕДСТАВА НА  ЖР (КМ):  39.880,50
  УКУПНО СРЕДСТАВА НА ЖР (ЕУР): 24,84
Назив жиро рачуна Број рачуна Стање на дан 31.12.2017.
Буџет НЛБ Развојна банка 562-001-0000011407 7.674,35
Буџет НЛБ Павловић банка 554-012-0030010954 259,91
Накнаде за воде 562-01280611978-08 1.830,42
Посебне намјене 562-01280626960-70 0
Социјална заштита 562-012-81068971-27 7,18
Поврат и прекњ. јавних прихода 562-012-80793697-88 0
Рачун накнаде од шума 562-012-81372058-44 297.574,98
Девизни рачун 508-410-1041673 71,69
УКУПНО СРЕДСТАВА НА ЖР (ЕУР): 307.346,84
УКУПНО СРЕДСТАВА НА ЖР (EУР): 71,69

Извјештај: Извјештај о раду Начелника у 2017. години