Maj 2018

31.05.2018. ДНЕВНИ РЕД

31.05.2018. 1.Одлука о усвајању извршења буџ 31.12.16

31.05.2018. 1а.Остварење 31.12.2017.

31.05.2018. 1b. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 31.12.17

31.05.2018. 2.Дугорочни план за измирење неизмирених обавеза

31.05.2018. 5.Одлука о одређивању матичних подручја

31.05.2018. 6.Закључак о усвајању Информације о стању јавног реда и мира на подручју општине Хан Пијесак

31.05.2018. 7.Закључак о усвајању Информације о упису ученика у први разред

31.05.2018. 8.Закључак о усвајању информације о стању привреде у општини Х.П. за 2017.г.

31.05.2018. 9.Закључак о усвајању информације о стању пољопривреде на подручју општине

31.05.2018. 10.Закључак о усвајању Информације, о упису уцентрални регистар предузетника на подручју општине Хан Пијесак

31.05.2018. 11.Информација о стању у области социјалне и дјечије заштите