Новембар

16.11.2018. ДНЕВНИ РЕД

1.Одлука о усвајању Нацрета буџета за 2019. годину

2.Одлука о допуни одлуке комуналним таксама

3.Одлука о усвању Стручног мишљења са УТУ условима…

4.Одлука о суфинансирању и уређењу фасада и кровова са Етажним заједницама

5.Одлука о разрјешењу члана ОИК – Шахић

6.Одлука о именовању члана ОИК из бошњачког народа

7.Одлука о разрјешењу секретара

8.Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара СО-е

9.Јавни конкурс за секретара СО-е

10.Одлука о именовању комисије за пријем начелника и секрет.

Нацрт 2019