З А К Љ У Ч А К о организовању јавне расправе о Нацрту ребаланса 2 буџета општине Хан Пијесак за 2023. годину и Нацрту буџета општине Хан Пијесак за 2024. годину

Закључак о организовању јавне расправе Нацрт ребаланса 2 2023.

Закључак о организовању јавне расправе Нацрт буџета 2024.