Новембар 2023.

1. Одлука о усвајању Нацрта Ребаланса 2 за 2023

1а. NACRT REBALANSA 2 2023 KONAČAN (1)

2. Одлука о усвајању Нацрта буџета 2024

2а. NACRT BUDŽETA 2024 KONAČAN (1)

3. Одлука о измјени одлуке о признањима општине Хан Пијесак

4. Одлука о приступању изради Програма санитарне заштите

5. Програм утрошка средстава од накнада за воде

6. ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

7. Одлука – Каритас

8. Одлука о усвајању Плана газдовања шумама у прив. својини за 2024.

9. Одлука о усвајању Извјештаја о статусним питањима ППБ и РВИ.

10. Одлука о усвајању Извјештаја о стању од заштите од пожара

11. Рјешење о разрјешењу директора Апотеке

12. Рјешење о именовању в.д. директора Апотеке

13. Рјешење о разрјешењу члана УО ЈЗУ ДЗ

14. Рјешење о именовању в.д. чланова УО ЈЗУ ДЗ

15. Одлука о расписивању ЈК за избор и именовање чланова УО ДЗ

16. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање чланова УО ЈЗУ ДЗ

17. Текст ЈК за избор и именовање чланова УО ДЗ

18. Одлука о именовању Комисије за избор и именовање чланова УО ЈЗУ ДЗ

19. Рјешење о разрјешењу члановаНО ЈКП

20. Рјешење о имењновању в.д. чланова НО ЈКП

21. Одлука о расписивању ЈК Надзорни одбор ЈКП

22. Одлука о утврђивању критерија НО ЈКП

23. Јавни конкурс за избор и именовање НО ЈКП

24. Одлука о именовању Комисије за избор и именовање чланова НО ЈКП