Оглас о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације

341

Оглас  о продаји неизграђеног градског грађ. земљишта

Obrazac-za-cijenu-ponude