Одлука о додјели уговора – колективно осигурање радника

Одлука о додјели уговора- колективно осигурање радника од посљедица несрећног случаја

Одлука о додјели уговора-израда Регулационог плана „Краљево насеље“

Одлука о додјели уговора- Израда Регулационог плана Краљево насеље у Хан Пијеску

План јавних набавки из Буџета Општине Хан Пијесак за 2021. годину

План јавних набавки из буџета Општине Хан Пијесак за 2021. годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба: опрема за вртић- намјештај

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба: опрема за вртић- намјештај

Обавјештење о набавци- путничко моторно возило

Обавјештење о набавци - путничко моторно возило

Одлука о додјели уговора за јавну набавку роба- штампани материјал

Одлука о додјели уговора за јавну набавку роба- штампани материјал

Јавна набавка услуга – стратешка процјена ППО

Одлука о додјели уговора-стратешка процјена Посебна одлука-стратешка процјена ППО  

Одлука о додјели уговора – надзор вртић

Одлука о додјели уговора-надзор вртић Посебна одлука_надзор вртић

Одлука о избору најповољнијег понуђача- изградња вртића

Одлука о избору најповољнијег понуђача- изградња вртића

Образац реализације уговора са 31.12.2020. године

Образац реализације уговора са 31.12.2020. године

Последње новости

Обавјештења