Децембар 2020.

Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности

ПЛАН ЧИШЋЕЊА ПУТЕВА 2020- 2021

Одлука о усвајању Буџета за 2021. годину

Рјешење о разријешењу в.д. директора Дома здравља Хан Пијесак

Рјешење о именовању в.д. директора Дома здравља Хан Пијесак

Одлука о извршењу Буџета за 2021. годину