Друга лицитација ЈКП „Краљева Гора“ д.о.о. за продају половног возила марке Ниссан - Архива

1542624800110_Oglas druga licitacija Nissan

1542624802001_Obrazac za cijenu ponude NISSAN