Октобар – ванредна сједница

1. Рјешење о разрјешењу в.д. секретара

2. Рјешење о именовању в.д скретара

3. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара СО-е

4. Одлука о утврђивању стандарда и критерија за избор и именовање

секретара СО-е

5. Јавни конкурс за избор и именовање секретара Со-е

6.Одлука о именовању комисије за пријем секретара