ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЦАМА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА (ЗЕВ)

Општина Хан Пијесак је и ове године, на основу Програма суфинансирања пројеката санације и реконструкције кровова и фасада са заједницама етажних власника  у 2023. години донијела Одлуку о избору објеката који ће се суфинансирати у укупном износу од 89.187,39 КМ.

Средства за финансирање  су одобрена  за заједнице етажних власника  које су се пријавиле на Јавни позив за суфинансирањe пројеката санације и реконструкције кровова и фасада ЗЕВ-а у 2023. години.

На Јавни позив се пријавило и пројекте кандидовало 6 (шест) заједница етажних власника  које испуњавају све услове из Јавног позива за суфинансирања пројеката санације и реконструкције кровова и фасада у 2023. години на подручју општине Хан Пијесак.

Општина Хан Пијесак пројекте који се односе на радове на објекту ЗЕВ-а утврђене предмјером и најнижом понудом од стране понуђача суфинансира у износу од 50%, док остаталих 50% финансира заједница етажних власника која је предала пројекат.