Уводна обука о методологији и новој визији мјесних заједница за изабране званичнике – Општина Хан Пијесак

Уводна обука о методологији и новој визији мјесних заједница за изабране званичнике – Општина Хан Пијесак
Данас се обука одржава у Општини Хан Пијесак, а циљ обуке је упознавање изабраних званичника са методологијом МЗ и могућим моделима визије МЗ како би се подигла њихова свијест о важности активног ангажмана грађана у развоју локалне заједнице.
Одборници СО Хан Пијесак имају прилику да се упознају са:
Кратаким приказом законског оквира, Приказом Методолошког скупа практичних средстава и докумената МЗ, уз повезивање са циљевима и улогом ЈЛС и МЗ, Новом визијом МЗ у БиХ – основе, процес настанка и принципи будуће визије МЗ у БиХ, Моделом нове визије МЗ у БиХ, Новом визијом МЗ у БиХ – улога одборника/скупштине у локализацији визије МЗ.
Ова активност се спроводи у склопу пројекта којег финансирају Влада Швајцарске и Шведска, а проводи UNDP. Савез општина и градова Републике Српске и Савез опћина и градова Федерације БиХ су партнери на овом пројекту.