Март 2020. године

ДНЕВНИ РЕД

1.Измјене плана утрошка средстава ШДС 2019

2.План утрошка средстава ШДС 2020

3.План инвестиција 2020

4.План утрошка средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара за 2020. годину

5.Програм утрошка средстава од накнада за воде

6.Одлука о усвајању Плана заштите од пожара

7.Одлука о усвајању Извјештаја о раду адвоката из Власенице, као пуномоћника

8.Одлука о усвајању Извјештаја о судским споравима Правобранилаштво И. Сарајево

9.Одлука о усвајању извјештаја Правобранилаштва Власеница

10.Одлука о усвајању годишњег извјештаја Биро за 2019.г.

11.Одлука о усвајању извјештаја о раду СО