ОГЛАС о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта путем лицитације

Оглас о продаји градског неизграђеног земљишта