Оглас о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта путем лицитације

Оглас о продаји ГГЗ путем лицитације