Септембар -ванредна сједница

1. Измјене Плана-капиталних-инвестиција

2. Одлука о измјени одлуке о кредитном задужењу