Април 2019

ДНЕВНИ РЕД

1.Oдлука о усвајању приједлога ребаланса

1a. Ребаланс буџета

2.Oдлука о измјенама одлуке о изврш буџ реб

3. Измјене и допуне плана ивестиција 1555485780007_