Јануар 2024.

1. Измјене и допуне плана инвестиција 2023

2. Одлука о висини вриједности непокретности

3. Одлука о утврђивању пореске стопе

4. Одлука о утврђивању почетне цијене закупнине земљишта

5. Одлука о управљању, располагању ис тицању непокретности

6. Одлука о приступању изради Плана управљања имовином

7. Одлука о допуни Одлуке о боравипној такси

8. Одлука о утврђивању економске цијенеуслуга вртића

9. Одлука о давању сагласности на већи број дјеце

10. ПЛАН ЧИШЋЕЊА ПУТЕВА 2023 – 2024

11. Програм пољопривреда 2024

11.1. Образац 1а пољопривреда_мјера 1_физичка лица

11.2. Образац 1б пољопривреда_мјера 1_правна лица

11.3. Образац 2а пољопривреда_мјера 2_физичка лица

11.4. Образац 2б пољопривреда_мјера 2_правна лица

11.5. Образац 3а пољопривреда_мјера 3_физичка лица

11.6. Образац 3б пољопривреда_мјера 3_правна лица

11.7. Образац 4а пољопривреда_мјера 4_физичка лица

11.8. Образац 4б пољопривреда_мјера 4_правна лица

11.9. Образац 5 пољопривреда_мјера 5_удружења

12. Програм рада Скупштине за 2024.

13. Одлука о прихватању хипотеке