Март 2024.

1. Измјене и допуне Плана утрошка средстава од накнаде ШДС за 2023.

2. План инвестиција и капиталних улагања 2024.

3. Одлука о утврђивању коначне гр. цијене м2

4. Одлука о именовању Комисије за располагање и стицање непокретности

5. Пословник о раду Комисије за располагање и стицање непокретности

6. Програм заједничке комуналне потрошње за 2024. годину

7. Годишњи план систематске превентивне дезинсекције и дератизације 2024.

8. Годишњи програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести 2024.

9. Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације 2024.

10. Одлука о усвајању извјештаја ЈЗУ ДЗ 2023

11. Одлука о давању сагласности на Програм рада и фин. план ЈЗУ ДЗ 2024

12. Одлука о усвајању-Извјештаја-о-пословању-и-годишњи-обрачун-ЈЗУ-Апотека-за-2023

13. Одлука-о-давању-сагласности-на-Програм-рада-Апотеке-за-2024

14. Одлука о усвајању Извјештаја-о-пословању-и-з-ЈУ-ЦОС-Хан-Пијесак-за2023

15. Одлука о усвајању Програм-рада-и-финансијски-план-ЈУ-Центар-за-омладину-и-спорт-за-2024

16. Одлука-о-усвајању-Извјештаја-о-пословању-и-годишњи-обрачун-ЈУ ЦСР2023

17. Одлука-о-давању-сагласности-на-Програм-рада-ЈУ ЦСР 2024

18. Одлука-о-давању-сагласности-на-Програм-рада-ТОХП

19. Одлука о усвајању извјештаја Правобранилаштва Власеница 2023

20. Закључак о усвајању Информације Биро 2024

21. Закључак о усвајању Плана отклањања неправилности

22. Одлука о укљуљчивању у трезорски систем пословања ЈЗУ ДЗ

23. Рјешење о разрјешењу начелника одјељењаза Општу управу

24. Рјешење о разрјешењу начелника одјељења за управљање развојем..

25. Рјешење о разрјешењу в.д. члана ЈЗУ ДЗ

26. Рјешење о именовању члана УО ЈЗУ ДЗ

27. Рјешење о разрјешењу в.д. чланова НО ЈКП

28. Рјешење о именовању чланова НО ЈКП