Април 2021.

1. Одлука средства Фонда солидарности
2. одлука о усвајању нацрта ребаланса СО
2а. НАЦРТ РЕБАЛАНСА 1 – са амандманима
3. План шуме 2020 измјене 2021 – СО
4. ПЛАН ШУМЕ 2021. СО
5. План накнада од пожара 2021
6. Програм утрошка средстава од накнада за воде
7. План инвестиција 20218. Одлука о усвајању Програма кориш.пољ.зем.2021. Хан Пијесак
8. Одлука о усвајању Програма кориш.пољ.зем.2021. Хан Пијесак
9. Oдлука о приступању изради Регулационог плана
10.Закључак о неусвајању извјештаја ЈЗУ ДЗ
11. Одлука-о-давању-сагласности-на-Програм-рада-и-финансијски-план-за-2021.-г.-ЈЗУ-Дом-здравља
12. Одлука-о-усвајању-Извјештаја-о-пословању-и-годишњи-обрачун-ЈЗУ-Апотека-за-2020.
13. Одлука-о-давању-сагласности-на-Програм-рада-Апотеке-за-2021.г.
14. Закључак о неусвајању Извјештаја-о-пословању-и-з-ЈУ-ЦОС-Хан-Пијесак-за-2020.
15. Закључак о неусвајању Програм-рада-и-финансијски-план-ЈУ-Центар-за-омладину-и-спорт-за-2021
16. Одлука-о-усвајању-Извјештаја-о-пословању-и-годишњи-обрачун-ЈУ ЦСР
17. Одлука-о-давању-сагласности-на-Програм-рада-ЈУ ЦСР