Август

31.08.2018. ДНЕВНИ РЕД

31.08.2018. 1. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу буџета

31.08.2018. 1а.Извјештај о извршењу буџета општине Хан Пијесак за 01.01.-30.06.2018.

31.08.2018. 1b. Остварење 30.6.18

31.08.2018. 2.Одлука о усвајању нацрта ребаланса 2

31.08.2018. 2а. Ребаланс 2 2018

31.08.2018. 2б. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЦРТА РЕБ 2

31.08.2018. 3.Одлука о статусу општинских функционера

31.08.2018. 4.Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор чланова ОИК

31.08.2018. 5.Јавни оглас за члана ОИК

31.08.2018. 6.Одлука о именовању комисије за пријем ОИК

31.08.2018. 7.Одлука о расписивању Поновног јавног конкурса за директора ЈЗУ ДЗ Хан Пијесак

31.08.2018. 8.Одлука о утврђивању критерија за директора ДЗ

31.08.2018. 9.Приједлог текста поновног јавног конкурса за директора ДЗ

31.08.2018. 10.Одлука о именовању Комисија за избор и именовање директора ДЗ