Јануар 2021.

1. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама
2. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности
3. Одлука о утврђивању коначне гр. цијене м2
4. Одлука о усвајању плана парцелације проширења градског гробља
5. ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ЗА 2021.г.
6. Програм заједничке комуналне потрошње
7. Одлука о расписивању избора у Мјесним заједницама
8. Одлука о приступању изради Плана парцелације индустријске зоне Мекоте
9. Одлука о именовању Савјету плана
10. Рјешење о именовању чланова УО ЈУ ЦСР
11. Закључак о поништењу ЈК
12. Одлука о усвајању Плана газдовања шумама у прив. својини за 2021.
13. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ ДЗ
14. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање директора ЈЗУ ДЗ
15. Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈЗУ ДЗ
16. Одлука о именовању Комисије за избор и именовање директор ЈЗУ ДЗ