Јул 2020.

Дневни ред

1. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Центра социјални рад

2. Рјешење о именовању в.д. чланова УО ЈУ Центра социјални рад