Мај 2019.

 

ДНЕВНИ РЕД

1.Одлука о усвајњју извршења буџета 31.12.18 (1)

2.Одлука о усвајању Извјештајa о реализацији Измјена и допуна Плана утрошка средстава од накнаде од продадје ШДС за2018.г

3.Одлука-о-усвајању-Извјештаја-о-утрошку-средстава-за-финансирање-посебних-мјера-заштите-од-пожара

4.Одлука о усвајању Извјештаја о утрошку средстава од накнада за воде у 2018.г.

5.Одлука о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и Општинске управе за 2018

6.Одлука о усвајању Извјештаја о статусним питањима породица пог. бораца и РВИ.

7.Одлука о усвајању Годишњег извјештаја Црвеног крста за 2018.г.

8.Закључак о усвајању информације о стању привреде у општини Х.П. за 2018.г.

9.Закључак о усвајању Информације, о упису уцентрални регистар предузетника на подручју општине Хан Пијесак

10.Закључак о усвајању информације о стању пољопривреде на подручју општине

11. Закључак о усвајању Извјештаја соц. заштите за 2018.г.

12.Закључак о усвајању Информације о стању јавног реда и мира на подручју општине Хан Пијесак

13.Одлука о одређивању назива

14.Одлука о именовању Савјету плана

15.Одлука о расписивању јавног конкурса – НО ЈКП

16.Одлука о утврђивању критерија за НО Краљева Гора

17.Текст јавног конкурса

18.Одлука о именовању Комисије за пријем чланова НО Краљева Гора