Март 2018

29.03.2018. ДНЕВНИ РЕД

29.03.2018. 1. Одлука о усвајању Нацрта ребаланса буџета општине за 2018.г.

29.03.2018. 2. Нацрт Ребаланса буџета општине Х.П. за 1 2018

29.03.2018. 3.Одлука о начину, оганизацији и условима за вршење јавног превоза на подручју општине Хан Пијесак

29.03.2018. 4. Одлука о такси превозу на подручју општине Хан Пијесак

29.03.2018. 5.Одлука о допуни Одлуке о оснивању ЈЗУ Апотеке

29.03.2018. 6.Измјене и допуне План ШДС 2017-2 – скупштина

29.03.2018. 7.Одлука о усвајању годишњег извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља за 2017.г.

29.03.2018. 8.Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план за 2018. г. ЈЗУ Дом здравља

29.03.2018. 9.Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ Апотека за 2017.

29.03.2018. 10. Одлука о давању сагласности на Програм рада Апотеке за 2018.г.

29.03.2018. 11.Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ ВА за 2017.

29.03.2018. 12.Одлука о давању сагласности на Програм рада Вет.амб. за 2018.г

29.03.2018. 13.Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ Центар за омладину и спорт Хан Пијесак за 2017.

29.03.2018. 14.Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за омладину и спорт за 2018

29.03.2018. 15.Одлука о усвајању Извјештаја о раду у органима ЈКП Краљева Гора за 2017г.

29.03.2018. 16.Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈКП Краљева Гора за 2017.г.

29.03.2018. 17.Одлука о усвајању Годишњег извјештаја Борачке организације за 2017.г.

29.03.2018. 18.Закључак о усвајању Информације Пореске управе

29.03.2018. ЗАКЉУЧАК- у вези именовања директора ДЗ

29.03.2018. ЗАКЉУЧАК- у вези разрјешења в.д. директора ДЗ

29.03.2018. ЗАКЉУЧАК-ДЗ