Март-ванредна сједница

 

1. Рјешење о разрјешењу чланова УО ЈУ ВА

2. Рјешење о именовању в.д. чланова УО ЈУ ВА

3. Рјешење о разрјешењу директора Ветеринарске

4. Рјешење о именовању в.д. директора Ветеринарске (1)

5. Рјешење о именовању комисије за примопредају

Закључак