Новембар 2020.

ДНЕВНИ РЕД

1. одлука о усвајању приједлога ребаланса 2

1а. РЕБАЛАНС 2

2. одлука о измјенама одлуке о изврш буџ реб 2

3. измјене и допуне Плана од шума за 2020

4.план инвестиција 2020 – измјене реб.2

5.одлука о усвајању нацрта 2021

5а. nacrt budžeta 2021

6. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ ЦСР

7. Рјешење о именовању директора ЈУЦСР

8. Рјешење о разрјешењу секретара СО-е

9. Рјешење о именовању в.д. секретара