Одлука о комуналним таксама 

Скупштина општине Хан Пијесак на ванредној сједници одржаној дана 30.03.2021. године донијела је нову одлуку о комуналним таксама на подручју општине Хан Пијесак. Одлука је донијета ради усклађивања са законским измјенама, односно Законом о измјенама и допунама Закона о комуналним таксама који је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 123/20, а исти је ступио на снагу 1. јануара 2021. године. Законом је дефинисана обавеза јединица локалне самоуправе да своје одлуке о комуналним таксама ускладе са законом у року од 90 дана од дана ступања закона на снагу. Осим законског усклађивања, одлуком је дјелимично измјењена тарифа комуналне таксе за истицање фирме за одређене дјелатности. 

Комунална такса