Октобар 2020.

ДНЕВНИ РЕД

1. одлука о усвајању нацрта ребаланса 2 СО

1a. REBALANS 2 nacrt – sa amandmanima

2.Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом