Октобар

1.Одлука о усвајању приједлога ребаланса 2

2.Одлука о измјенама одлуке о изврш буџ реб 2

2а.РЕБАЛАНС 2. 2019

3.Пан инвестиција 2019 – измјене реб. 2

4.Измјене и допуне плана шуме Скупшти

5.Закључак о усвајању Инфорамције у обл. заштите живот.

6.Рјешење о разрјешењу Надзорног одбора ЈКП Краљева Гора Хан Пијесак

7.Рјешење о именовању Надзорног одбора ЈКП Краљева Гора Хан Пијесак

8.Одлука о покрићу губитка