Април 2018

27.04.2018. ДНЕВНИ РЕД

27.04.2018. 1.Одлука о усвајању приједлога ребаланса 2

27.04.2018. 2.Ребаланс 1 2018

27.04.2018. 3. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу буџета општине

27.04.2018. 4. План инвестиција 2018 – измјене реб. 1

27.04.2018. 5.Одлука о проглашењу постојећег гробља Богаз на управљање и одржавање ЈКП

27.04.2018. 6.Одлука о увођењу посебне таксе на ватрогаство

27.04.2018. 7.Одлука о усвајању Годишњег извјештаја Црвеног крста

27.04.2018. 8.Одлука о расписивању јавног конкурса за УО за ЈЗУ Апотека Хан Пијесак

27.04.2018. 9.Одлука о именовању комисије за избор Управног одбора ЈЗУ Апотека Хан Пијесак

27.04.2018. 10.одлука о давању сагласности за стечајни поступак ОДП

27.04.2018. 11.Јавни конкурс за УО ЈЗУ АПОТЕКА ХАН ПИЈЕСАК