Август 2019

ДНЕВНИ РЕД

1. Одлука о промјени назива објекта

2.Закључак о додјели захвалница

3.Одлука о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег Плана имплементације стратегије локалног развоја општине Х.П. за 2018.г.

4.Одлука о расписивању поновног јавног конкурса – НО ЈКП

5.Одлука о утврђивању критерија за НО Краљева Гора

6.JAVNI KONKURS NO

7.Одлука о именовању Комисије за пријем чланова НО Краљева Гора