Децембар 2023.

1. Одлука о усвајању Ребаланса 2 за 2023. годину

1а. Ребаланс 2 буџета за 2022

2. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу 2023

3. одлука о усвајању буџета 2024

3а. буџет 2024

4. одлука о извршењу буџета 2024

5. План отклањања неправилности – ревизија

6. Одлука о боравишнј такси

7. Закључак о додјели признања (1)

8. Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ ТОХП (1)

9. Рјешење о именовању в.д. чланова УО ЈУТОХП