Јануар 2018

25.01.2018. ДНЕВНИ РЕД

25.01.2018. С А Д Р Ж А Ј

25.01.2018. 1.Одлука о висини вриједности непокретности

25.01.2018. 2.Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе

25.01.2018. 3.Одлука о утврђиванју коначне гр. цијене м2

25.01.2018. 4.Одлука о забрани и условима држања стоке, пернате живине и кућних љубимаца на градском подручју Хан Пијесак

25.01.2018. 5.Одлука о измјени и допуни Одлуке о називу улица

25.01.2018. 6.Коначна верзија План ШДС 2018 (2)

25.01.2018. 7. План инвестиција 2018.

25.01.2018. 8.Плана накнада од пожара

25.01.2018. 9.Програм утрошка средстава од накнада за воде

25.01.2018. 10.Приједлог Програма заједничке комунелне потрошње за2018.г.