Јануар 2022.

1. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама

2. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности

3. Одлука о утврђиванју коначне гр. цијене м2

4. одлука о измјени одлуке о комуналној накнади

5. Одлука о увођењу посебне таксе на ватрогаство

6. ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ЗА 2022.

7. Програм заједничке комуналне потрошње 2022

8. Одлука о разрјешењу члана и предсједника ОИК

9.Одлука о именовању члана и предсједника ОИК

10. Рјешење о разрјешењу директора Апотеке

11. Рјешење о именовању в.д. директора Апотеке

12. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Апотеке

13. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање директора Апотеке

14. Јавни конкурс за избор и именовање директора апотеке

15. Одлука о именовању Комисије за избор и именовање директор Апотеке

16. Рјешење о разрјешењу в.д. секретара

17. Рјешење о именовању секретара СО-е