Јануар 2019

25.01.2019. ДНЕВНИ РЕД

25.01.2019. 1.ОДЛУКА О ВИСИНИ ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ

25.01.2019. 2.Приједлог одлуке о утврђивању пореске стопе

25.01.2019. 3.План утрошка средстава од продаје ШДС за 2019.

25.01.2019.  4.План инвестиција 201925.01.2019.

25.01.2019. 5.План утрошка средстава од накнада од пожара

25.01.2019. 6.Програм утрошка средстава од накнада за воде

25.01.2019. 7.Одлука о непосредној продаји земљишта, Ђурић, Гашевић

25.01.2019. 8.Одлука о разрјешењу члана ОИК – Обрадовић Синише

25.01.2019. 9. Одлука о именовању члана ОИК

25.01.2019. 10.Одлука о именовању предсједника ОИК

25.01.2019. 11.Одлука о именовању секретара СО-е