Мај 2022.

1. Одлука о усвајању нацрта ребаланса

1а. НАЦРТ РЕБАЛАНСА 1 2022

2. одлука о усвајању извршења буџета 2021

2а. ostvarenje 31.12.21

3. Одлука о усвајању извјештаја ШДС

3а. Извјештај План шуме 2021.

4. Одлука о усвајању Извјештаја о утрошку средстава од накнада за воде у 2021.г.

4а. извјештај Програм воде 2021

5. Одлука о усвајању Извјештаја о утрошку средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара

5а. извјештај план ппз 2021

6. Одлука о усвајању извјештаја – План инвестиција 2021.

6а. Извјештај План инвестиција 2021

7. Одлука о усвајању Регулационог плана

8. Одлука о приступању реконструкцији Љетне резиденције краља Александра Карађорђевића

9. Одлука о измјени одлуке о условима и начину расподјеле средстава пензионерима у 2022

10. Одлука о усвајању Локалног плана управљања отпадом

11. Одлука о сагласности на цијену комуналних услуга

11а. Одлука о цијенама комуналних услуга

12. Одлука о давању сагласности

12а. Одлука Ју Центра за социјални рад

13. Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом

14. Одлука о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације

15.Одлука о усвајању извјештаја Борачке организације за 2021

16.Одлука о усвајању извјештаја о раду ОО Црвени крст за 2021.

17. Закључак о усвајању информације о стању јавног реда и мира за 2021.

18. Рјешење о разрјешењу в.д. директора Апотеке

19. Рјешење о именовању директора ЈЗУАпотека

20. Одлука о расписивању ЈК за избор и именовање чланова УО ДЗ

21. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање чланова УО ЈЗУ ДЗ (2)

22. Јавни конкурс за избор и именовање чланова УО ДЗ

23. Одлука о именовању Комисије за избор и именовање чланова УО ЈЗУ ДЗ (3)