Новембар 2021.

1. Одлука о усвајању Нацрта Ребаланса 2 буџета за 2021. годину

1a. Нацрт Ребаланса 2 за  2021. годину

2. Одлука о усвајању Нацрта буџета за 2022. годину

2а. Нацрт буџета за 2022. годину – коначан

3. Одлука о преносу права својине на покретним стварима

3а. Прилози – фактуре

4. Одлука о усвајању просторног плана

5. Одлука о измјени одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту

6. Одлука о оснивању територијалне ватрогасно-спасилачке јединице

7. Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом

8. Одлука о давању сагласности

9. Рјешење о разрјешењув.д. чланова УО ЈУ ЦОС

10. Рјешење о именовању чланова УО ЈУ ЦОС

11. План чишћења путева

12. Одлука о сагласности на цијену комуналних услуга

12a. Одлука o цијенама комуналних услуга