Новембар 2022.

1. Одлука о усвајању нацрта ребаланса 2 буџета за 2022. године

1а. НАЦРТ РЕБАЛАНСА 2 2022

2. Одлука о усвајању нацрта буџета 2023

2а. НАЦРТ БУЏЕТА 2023

3. Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом

4. Одлука о давању сагласности на цијепање парцеле

5. Одлука о усвајању Годишњег програма рада Вртића

6. Одлука о усвајању Извјештаја о раду вртића

7. План чишћења путева 2022 – 2023

8. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање Одбора за жалбе

9. Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање Одбора за жалбе

10. Јавни конкурс за избор и именовање Одбора за жалбе

11. Одлука о именовању Комисије за избор и именовање Одбора за жалбе

12. Одлука о расписивању ЈК за избор и именовање чланова УО Апотеке

13. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање чланова УО Апотеке

14. Јавни конкурс за избор и именовање чланова УО Апотеке

15. Одлука о именовању Комисије за избор и именовање чланова УО Апотеке

16. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Ветеринарске

17. Рјешење о именовању директора Ветеринарске

18. Рјешење о разрјешењу в.д. чланова УО Ветеринарска

19. Рјешење о именовању чланова УО Ветеринарска