Септембар 2017

29.09.2017. ДНЕВНИ РЕД

29.09.2017. С А Д Р Ж А Ј, 29.09.2017.

29.09.2017. 1.ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ХАН-ПИЈЕСАК ЗАДЊА ВЕРЗИЈА

29.09.2017. 2. Одлука о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних путева и улица у насељу Хан Пијесак

29.09.2017. 3.Одлука о продаји зграде зв. Стара општина – цијело поткровље

29.09.2017. 4.Одлука о отпису потраживања

29.09.2017. 5.Одлука о одобравању средстава

29.09.2017. 6.Закључак о усвајању Извјештаја о затеченом и тренутном стању у ЈЗУ Дом здравља Х.П.

29.09.2017. 7.Закључак након разматрања допунског Извјештаја ЈЗУ Дом здравља Хан Пијесак

 

06.09.2017. ДНЕВНИ РЕД

06.09.2017. С А Д Р Ж А Ј, 06.09.2017.г.

06.09.2017. РЕБАЛАНС 2017 остварење 30.6.17

06.09.2017. 2.Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу буцета 01.01.-30.06.2017.

06.09.2017. 2.а.)Извјештај о извршењу буџета до 30.06.2017

06.09.2017. 3.Рјешење о разрјешењу директора ЈУ Ветеринарска амбуланта Хан Пијесак

06.09.2017. 4.Рјешење о именовању вршиоца дужности директо ЈУ Ветеринарска амбуланта Х.П.

06.09.2017. 5.Рјешење о именовању комисије за примопредају дужности директора ЈУ Ветеринарска амбуланта Хан Пијесак

06.09.2017. 6.Рјешење о разрјешењеу в.д. директора Центра за културу

06.09.2017. 7.Рјешење о именовању директора Центра за омладину и спорт Поглед Х.П.

06.09.2017. 8.Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор директора Апотеке Х.П.

06.09.2017. 9.Одлука о расписивању Јавног конкурса за Управни одбор Центра за културу и спорт

06.09.2017. 10.Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈЗУ Апотека Хан Пијесак и Управног одбора Центра за културу и спорт Х.П.

06.09.2017. 11.Одлука о именовању комисије за избор директора Апотеке и Управног одбора Центра