Септембар 2023.

1. План капиталних инвестиција

2. Одлука о кредитном задужењу

3. Одлука о усвајању извршења буџ 30.6.23

3а. OSTVARENJE 30.6.23- konačno

4. Одлука о усвајању Измјене дијела Плана парцелације дијела индустријске зоне Мекоте

5. Одлука о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације

6. Одлука о давању у закуп пословног објекта

7. Одлука о преносу права власништва

8. Одлука о давању сагласности на цијену комуналних услуга

9. Одлука о усвајању Извјештаја вртић 22 23

10. Одлука о давању сагласности на годишњи програм рада вртић 23 24

11. Одлука о усвајању Извјештаја ОО ЦК