Април 2023.

1. Oдлука о усвајању нацрта ребаланса буџета

1а. Нацрт Ребаланса буџета 2023

2. План инвестиција 2023

3. Одлука о давању мишљења МХЕ

4. Одлука о приступању изради Плана парцелације индустријске зоне Мекоте

5. Одлука о именовању Савјету плана

6. Правилник о евиденцији непокретности

7. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама

8. Одлука о утврђивању пореске стопе

9. Годишњи план систематске превентивне дезинсекције и дератизације 2023.

10. Годишњи програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести 2023.

11. Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације 2023.

12. Одлука о усвајању Извјештаја о раду у органима ЈКП Краљева Гора за 2022.

13 .Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈКП К.Г.Х.П. са инфор. о водоснабд.2022

14. Одлука о усвајању извјештаја ЈЗУ ДЗ 2022

15. Одлука о давању сагласности на Програм рада и фин. план ЈЗУ ДЗ 2023

16. Одлука-о-усвајању-Извјештаја-о-пословању-и-годишњи-обрачун-ЈЗУ-Апотека-за-2022

17. Одлука-о-давању-сагласности-на-Програм-рада-Апотеке-за-2022.

18. Одлука о усвајању Извјештаја-о-пословању-и-з-ЈУ-ЦОС-Хан-Пијесак-за-2022

19. Одлука о усвајању Програм-рада-и-финансијски-план-ЈУ-Центар-за-омладину-и-спорт-за-2023

20. Одлука-о-усвајању-Извјештаја-о-пословању-и-годишњи-обрачун-ЈУ ЦСР2022

21. Одлука-о-давању-сагласности-на-Програм-рада-ЈУ ЦСР 2023

22. Закључак о неусвајању Извјештаја-о-пословању-ЈУ Ветеринарске за 2022

23. Закључак о усвајању Информације Биро 2023

24. Закључак о усвајању Информације Пореске управе 2023

25. Одлука о давању сагласности – спортска дворана

26. Одлука о давању сагласности – Лед дисплеј